Typsida – Karl XI – 1 Daler sm – Typ 4

Myntfakta:

Kengis     1,360 kg     av koppar från Svappavara

Stämplarna graverade i Avesta

Gravör: Johan Michelsson Planting

Gamla sm 328

Nya sm 335

2 ex totalt, inget i privat ägo (enligt Tingström)

Monogrammet AIR står för brukets båda grundare A. och I. Reenstierna. (Bertel Tingströms foto)