Typsida – Karl XI – 1 Daler sm (Typ 9)

Myntfakta:

Kengis     1,360 kg     av koppar från Svappavara

Stämplarna graverade i Avesta

Gravör: Johan Michelsson Planting

Typ 1:1.     1675          sm 328

Tingström listar ytterligare 11 årtal i intervallet 1676-1689 då det enligt mynträkenskaperna ska ha slagits 1 Daler sm i Kengis. Så vitt det är känt har inte ett enda exemplar med dessa årtal överlevt till våra dagar.

Monogrammet AIR står för brukets båda grundare A. och I. Reenstierna. (Bertel Tingströms foto)