Typsida – Karl XI – 1 Daler sm (Typ 6-7)

Myntfakta:

Avesta     av koppar från Garpenberg

Myntordning 27/10 1666:     1,579 kg

Myntordning 20/2 1674:     1,360 kg

Gravör: Johan Michelsson Planting

Ca 1,6 kg

       Typ 6:1.     1674          sm 303

Ca 1,4 kg

       Typ 7:1.     1674          sm 303

Stjärnan under mittstämpelns valör är märket som visar att kopparn kommer från just Garpenberg. Bertel Tingströms foto)

Enligt Tingströms uppgifter var produktionen per dag nästan exakt lika stor före den nya myntordningen 20/2 som den blev därefter.