Raritetssidan – Karl X Gustav – 8 Daler sm 1659

Tingström kände endast till 6 ex i privat ägo

ex 1.

kvalitet 01

Rigafyndet (1901) –>?–> Axel Wennergrens samling (-1961) –> i Wennergrens arvingars ägo (1961-1965) –> Ahlströms Mynthandel (1965) –> Per Otto Nordins samling (1965-1994) –> Ahlström 50 (1994) –> Bo Forsells samling –> i en dotters ägo, bosatt i Belgien –> Bukowskis (2020) –>?

“Angående Rigafyndet 1901: Vid muddringsarbete i floden Düna fann man bland annat 1 st 8 Daler 1657 (i Erimitaget) och 43 st 1659. Plåtmynten utgjorde en del av en penningtransport från Stockholm till Riga 1659, som gick förlorad på Dünas is vintern 1659. I 242 år låg de väl skyddade mot ärg och korrosion på flodbotten. Via bland annat mynthandlare kom en stor del av plåtmynten ut på privata marknaden.” (Bukowskis foto och texten är citerad från Ahlström 64)

ex 2.

“extremly fine”

Jonathan Kerns samling –> DMS Collection –> CNG xxv (2022) –>?

(Foto CNG xxv)

ex 3.

kvalitet 01

Rigafyndet (1901) –>?–> Anders Nyströms samling –> Ahlström 3 (1973) –> samling i USA –> Ahlströms Mynthandel –> Julius Haganders samling (1985-2011) –> Künker 185, auktion “Hagander 1” (2011) –> Bjarne Ahlström –> Håkan Westerlund –> Stefan Widegrens samling (2011-2023) –> Künker 380 (2023) –>?

(Foto Hagander 1)

ex 4.

kvalitet 01

Sven Svenssons samling –> Hirsch 1 (1966) –> Börje Johansson, Lillpite –> Hirsch Mynthandel –> Sundelins samling (1975-1990) –> Mynthuset 3 (1990) –>?–> Myntgalleriet 1 (1993) –>?

(Mynthusets foto)

ex 5.

kvalitet 1+/01

Rigafyndet (1901) –>?–> samling i Skåne –> Ahlström 28 (1983) –> Klas Boman –>?

(Foto Ahlström 28)

ex 6.

kvalitet 1+/01

förmodligen Rigafyndet 1901 –>?–> Hirsch 9 (1978) –>?

(Foto Hirsch 9)

ex 7.

Jan van Rijswijcks samling –> Schulmans auktion i mars 1925 –>?

Tyvärr var fotot i Schulmans katalog skadat.

ex 8.

Rigafyndet (1901) –> J.A.Florins samling –> försålt av Florins dödsbo på 1920-talet –> Alexander Bolins samling (-1935) –> i Bolins dotters ägo (1935-1948) –> Bolins dotterson Claes Olof Algårds samling (1948-1983) –> Ahlströms Mynthandel –> Avesta kommun och Nordstjärnan (1983) –> Avesta Myntmuseum

(Foto saknas)

Andra försäljningar där foto saknas:

ex. Rigafyndet (1901) –>?–> Axel Wennergrens samling –> i Wennergrens arvingars ägo (1961-1965) –> Ahlströms Mynthandel (1965) –> Deutsche Bank i Tyskland