Typsida – Gustav V – 2 Öre (Typ 1)

Myntdata:

Stockholm    1909-1910, 1912-1916, 1919-1942 och 1950     4,0 g    21 mm    brons

Upplaga:  ca 75,3 miljoner ex

Myntmästare:1909-1927Karl-August Wallroth
1927-1942Alf Grabe
1950Torsten Swensson
Gravörer:1909-1916Adolf Lindberg
1919-1942Erik Lindberg
1950Leo Holmberg

Typ 1:1     1909               sm 222

Typ 1:2     1910               sm 223

Typ 1:3     1912               sm 224

Typ 1:4     1913               sm 225

Typ 1:5     1914               sm 226

Typ 1:6     1915               sm 227

Typ 1:7a     1916     kort 6          sm 228a

Typ 1:7b     1916/5          sm 228b

Typ 1:7c     1916     lång 6          sm 228c

Typ 1:8     1919               sm 232

Typ 1:9     1920               sm 233

Typ 1:10     1921               sm 234

Typ 1:11     1922               sm 235

Typ 1:12     1923               sm 236

Typ 1:13     1924               sm 237

Typ 1:14     1925               sm 238

Typ 1:15     1926               sm 239

Typ 1:16     1927               sm 240

Typ 1:17     1928               sm 241

Typ 1:18     1929               sm 242

Typ 1:19     1930               sm 243

Typ 1:20     1931               sm 244

Typ 1:21     1932               sm 245

Typ 1:22     1933               sm 246

Typ 1:23     1934               sm 247

Typ 1:24     1935               sm 248

Typ 1:25a     1936     kort 6          sm 249a

Typ 1:25b     1936     lång 6          sm 249b

Typ 1:26     1937               sm 250

Typ 1:27     1938               sm 251

Typ 1:28     1939               sm 252

Typ 1:29     1940               sm 253

Typ 1:30     1941               sm 254

Typ 1:31     1942               sm 255

Typ 1:32     1950               sm 265

Kommentar:

Det förekommer två korsvarianter under perioden:

smalt kors     1909-1914

fylligt kors     1914-1950

Smalt respektive fylligt kors.