Typsida – Gustav V – 10 Öre (Typ 3)

Myntdata:

Stockholm     1942-1950       1,44 g     15 mm     40% silver      slät rand

Upplaga:  ca 98,4 miljoner ex

Myntmästare:1942-1945Alf Grabe(mm G)
1945-1950Torsten Swensson(mm TS)
Gravörer:1943-1944Erik Lindberg
1944-1950Leo Holmberg

Myntmästare Grabe (mm G)

Typ 3:1     1942               sm 166

Typ 3:2     1943               sm 167

Typ 3:3     1944               sm 168

Typ 3:4     1945               sm 169a

Myntmästare Swensson (mm TS)

Typ 3:5a     1945     mm TS/G          sm 169b

Typ 3:5b     1945     mm TS          sm 169c

Typ 3:6a     1946/5               sm 170a

Typ 3:6b     1946               sm 170b

Typ 3:7     1947               sm 172

Typ 3:8     1948               sm 174

Typ 3:9     1949               sm 175

Typ 3:10     1950               sm 176

Kommentar:

1945 förekommer både TS med hakar och TS utan hakar på både rena punsningar och på TS/G. 1946-1950 är det alltid TS utan hakar.