Typsida – Gustav V – 10 Öre (Typ 1)

Myntdata:

Stockholm     1909, 1911, 1913-1919, 1927-1931, 1933-1942                                         1,45 g     15 mm     40% silver      slät rand

Upplaga:  ca 89,7 miljoner ex

Myntmästare:1909-1919Karl-August Wallroth(mm W)
1927-1942Alf Grabe(mm G)
Gravörer:1909-1916Adolf Lindberg
1917-1942Erik Lindberg

Myntmästare Wallroth (mm W)

Typ 1:1     1909               sm 136

Typ 1:2     1911               sm 137

Typ 1:3     1913               sm 138

Typ 1:4     1914               sm 139

Typ 1:5     1915               sm 140a

Typ 1:6a     1916               sm 140b

Typ 1:6b     1916/5               sm 140c

Typ 1:7     1917               sm 141

Typ 1:8     1918               sm 142

Typ 1:9     1919               sm 143

Typ 1:10     1927               sm 149

Myntmästare Grabe (mm G)

Typ 1:11     1928               sm 150

Typ 1:12     1929               sm 151

Typ 1:13     1930               sm 152

Typ 1:14     1931               sm 153

Typ 1:15     1933               sm 154

Typ 1:16     1934               sm 155

Typ 1:17     1935               sm 156

Typ 1:18a     1936     lång 6          sm 157b

Typ 1:18b     1936     kort 6          sm 157a

Typ 1:19     1937               sm 158

Typ 1:20     1938               sm 159

Typ 1:21     1939               sm 160

Typ 1:22     1940               sm 161

Typ 1:23     1941               sm 163

Typ 1:24     1942               sm 165

Kommentar:

I uppställningen ovan finns endast varianter som är redovisade i SM-boken medtagna. I SMF har man tagit med betydligt fler.