Typsida – Gustav V – 1 Krona (Typ 1)

Myntdata:

Stockholm     1910, 1912-1916, 1918 och 1923-1942      7,5 g     25 mm     80% silver

Upplaga:  ca 42,6 miljoner ex

Myntmästare:1910-1926Karl-August Wallroth(mm W)
1927-1942Alf Grabe(mm G)
Gravörer:1910-1916Adolf Lindberg(gs AL)
1916-1942Erik Lindberg

Myntmästare Karl-August Wallroth

Typ 1:1     1910     förskjutet mm          sm 35

Typ 1:2     1912               sm 36

Typ 1:3     1913               sm 37

Typ 1:4     1914               sm 38

Typ 1:5     1915               sm 39

Typ 1:6a     1916               sm 40a

Typ 1:6b     1916/15               sm 40b

Typ 1:7     1918               sm 41

Typ 1:8     1923               sm 42

Typ 1:9a     1924              sm 43a

Typ 1:9b     1924     utan punkter i årtalet          sm 43b

Typ 1:10     1925               sm 44

Typ 1:11     1926               sm 45

Myntmästare Alf Grabe

Typ 1:12     1927               sm 46

Typ 1:13     1928               sm 47

Typ 1:14     1929               sm 48

Typ 1:15     1930               sm 49

Typ 1:16     1931               sm 50

Typ 1:17     1932               sm 51

Typ 1:18     1933               sm 52

Typ 1:19     1934               sm 53

Typ 1:20     1935               sm 54

Typ 1:21     1936               sm 55

Typ 1:22a     1937               sm 56a

Typ 1:22b     1937     spräckt G          sm 56b

Typ 1:23     1938               sm 57

Typ 1:24a     1939     litet G          sm 58a

Typ 1:24b     1939     stort G          sm 58b

Typ 1:24c     1939     spräckt G          sm 58c

Typ 1:25a     1940     litet G          sm 59a

Typ 1:25b     1940     stort G          sm 59b

Typ 1:26a     1941               sm 60a

Typ 1:26b     1941/4             sm 60b

Typ 1:27     1942               sm 61

Kommentarer:

Samtliga porträtt är försedda med gs AL på halsavskärningen, trots att Adolf Lindberg slutade som gravör redan 1916.

Varianter på myntmästarmärket enligt nedan:

mm W med två tvärstaplar     1910-1924

mm W med tre tvärstaplar, punkter i årtalet     1914-1916

mm W med tre tvärstaplar, utan punkter i årtalet     1926

mm W med knopp på höger stapel, punkter i årtalet     1924

mm W med knopp på höger stapel, utan punkter i årtalet     1924-1925

mm G spräckt upptill     1937 och 1939

stort mm G     1939-1940

litet mm G med jämn kontur     1927-1942

Varianterna på mm W
Även om det inte syns så bra så är detta ett ex med punkter i årtalet och en knopp på högra stapeln på W, en av Gustav V:s mest okända och sällsynta varianter. Punkterna i årtalet togs bort detta år, samtidigt som knoppen på W infördes. Tydligen så präglades denna variant enbart en kort period just i skarven mellan dessa förändringar. En riktig raritet för specialsamlaren.
De tre varianterna av mm G: litet, spräckt resp. stort G. Det stora mm G till höger ser dessutom ut att vara punsat på ett litet G.