Typsida – Gustav IV Adolf – Kastmynt

Kröningen 1800      (1/3 Riksdaler)

Myntfakta:

Stockholm     1800     9,75 g     ca 29,5 mm     87,8% silver      vinkelräfflad rand

Upplaga: 5000 ex

Myntmästare: Olof Lidijn

Gravör: Lars Grandel

     Typ 1:1.     1800           sm 45

(Foto MISAB 12)

Gustav IV Adolfs enda riksdag hölls i Norrköping våren 1800 och det var i samband med denna som kungen och hans drottning, Fredrika Wilhelmina Dorotea av Baden, blev krönta den 3:e april. Precis som alla andra kastmynt 1778-1818 så har detta samma mått och värde som 1/3 Riksdaler. Det präglades i 5000 exemplar och tillhör därmed inte de mest sällsynta.