Typsida – Gustav IV Adolf – 1 Riksdaler (Typ 3)

Harnesk

Myntfakta:

Stockholm     1801 och 1805-1807     29,25 g     ca 40 mm     87,8% silver

Randskrift: MANIBUS NE LAEDAR AVARIS

Upplaga totalt: 483188 ex

Myntmästare: Olof Lidijn (mm OL)

Gravör: Lars Grandel

     Typ 3:1.     1801     (91076 ex)      sm 27 

     Typ 3:2.     1805     (150499 ex)      sm 28 

     Typ 3:3.     1806     (204774 ex)      sm 29 

     Typ 3:4.     1807      (36839 ex)        sm 30      

De årliga upplagorna redovisas inom parentes

(Foto MISAB 20)