Typsida – Gustav IV Adolf – 1/6 Riksdaler (Typ 2)

Harnesk

Myntfakta:

Stockholm     1800-1809     6,19 g     ca 26 mm     69,1% silver      diagonalt räfflad rand

Upplaga totalt: drygt 9 miljoner ex

Myntmästare: Olof Lidijn (mm OL)

Gravör: Lars Grandel

     Typ 2:1.     1800      (105840 ex)            sm 35

     Typ 2:2.     1801      (420126 ex)            sm 36

     Typ 2:3.     1802      (1253868 ex)            sm 37

     Typ 2:4.     1803      (2340792 ex)            sm 38

     Typ 2:5.     1804      (2155980 ex)            sm 39

     Typ 2:6.     1805      (977646 ex)            sm 40

     Typ 2:7.     1806      (340842 ex)            sm 41

     Typ 2:8.     1807      (908700 ex)            sm 42

     Typ 2:9.     1808      (942858 ex)            sm 43

     Typ 2:10.     1809      (okänd upplaga)            sm 44

De årliga upplagorna redovisas inom parentes.

(Foto MISAB 12)