Typsida – Gustav IV Adolf – 1/2 Skilling (Typ 2)

Präglade på nya plants

Myntfakta:

Avesta     1802-1804, 1807 och 1809     14,2 g     ca 30,5 mm     koppar

Ruträfflad rand

Upplaga totalt: ca 13,8 miljoner ex

Gravörer: Carl Erik Norman (1802-1808)

               Carl Gustav Norman (1808-1809)

     Typ 2:1.     1802          sm 53      (2340000 ex)  

     Typ 2:2.     1803          sm 54      (4453440 ex)  

     Typ 2:3.     1804          sm 55      (172800 ex)  

     Typ 2:4.     1807          sm 56      (1949760 ex)

     Typ 2:5.     1809          sm 57      (4844640 ex)

De årliga upplagorna redovisas inom parentes  

(Foto MISAB 15)

För den som vill veta mera om dessa Avestapräglingar kan jag Sonesgården rekommenderas.