Typsida – Gustav III – 5 Kopek

Efterprägling (förfalskning)

Myntfakta:

Avesta     1764, 1778 och 1787     53,28 g     ca 43 mm     koppar     ruträfflad rand

Gravör: Carl Norman (m.fl.)

mm EM

     Typ 1:1.     1764     sm 106      RR

     Typ 1:2.     1778     sm 107      RR

     Typ 1:3a.     1787     sm 108a

     Typ 1:3b.     1787     sm 108b      Bergslagets märke på globen

utan mm    

     Typ 1:4.     1787     sm 108c      RRR

(Foto Künker 146)

5 Kopekerna präglades i Avesta 1788 för att användas i kriget mot Ryssland. Gravör i Avesta var vid denna tid Carl Norman och officiellt var det han som tillverkade stamparna även till 5 kopekerna. 6 åtsidesstampar och 11 frånsidesstampar är dokumenterade. Dessa uppvisar dock så stora inbördes skillnader att man måste dra slutsatsen att det var fler gravörer inblandade. Upplagan är okänd men torde enligt uppgift inte ha överstigit “några få skeppspund”. 1 skeppspund = ca 2700 mynt, vilket betyder att upplagan bör ha stannat mellan 5000-10000 exemplar. (Källa: Serrestam SNT 1991 sid 223-227)