Typsida – Gustav III – 5 Kopek

Efterprägling (förfalskning)

Myntfakta:

Avesta     1764, 1778 och 1787     53,28 g     ca 43 mm     koppar     ruträfflad rand

Gravör: Carl Norman (m.fl.)

ÅrVariantSm-nrFörekomst
Typ 1:11764106RR
Typ 1:21778107RR
Typ 1:3a1787mm EM108a
Typ 1:3b1787mm EM, Bergslagets
märke på globen
108b
Typ 1:3c1787utan EM108cendast off.saml?

(Foto Künker 146)

5 Kopekerna präglades i Avesta 1788 för att användas i kriget mot Ryssland. Gravör i Avesta var vid denna tid Carl Norman och officiellt var det han som tillverkade stamparna även till 5 kopekerna. 6 åtsidesstampar och 11 frånsidesstampar är dokumenterade. Dessa uppvisar dock så stora inbördes skillnader att man måste dra slutsatsen att det var fler gravörer inblandade. Upplagan är okänd men torde enligt uppgift inte ha överstigit “några få skeppspund”. 1 skeppspund = ca 2700 mynt, vilket betyder att upplagan bör ha stannat mellan 5000-10000 exemplar. (Källa: Serrestam SNT 1991 sid 223-227)