Raritetssidan – Gustav II Adolf – rundmynt i koppar – 1 Öre 1631 (Säter) utan mm

Slät sköld, rosor vid sköldens sidor

ex 1.

Okänd samling, foto från Sonesgården