Typsida – Gustav II Adolf – Rundmynt i koppar – ½ Öre Säter

Myntfakta:

Säter     1627-1631     14,1 g     ca 34-35,5 mm     koppar

Myntmästare:  Tobias Cleinau (ställföreträdare för Markus Kock)

Gravör:  okänt

Sköld med voluter

ÅrVariantNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Förekomst
Typ 1:11627173sm 140RR
Typ 1:2a1628utan rosor174sm 141fler än 15 ex
Typ 1:2b1628med rosordosm 141RRRR
Typ 1:3a1629NOVA i frånsidans omskrift176asm 143RR
Typ 1:3b1629utan NOVA176bsm 143RRRR

Sköld utan voluter

ÅrVariantNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Förekomst
Typ 2:1a1628med rosor
med NOVA
175asm 142RR
Typ 2:1b1628med rosor
utan NOVA
dosm 142RRR
Typ 2:1c1628årtalet MDCXXVVIII175bsm–RRRR
Typ 2:2a1629med rosor
med NOVA
177asm 144endast
off.saml?
Typ 2:2b1629med rosor
utan NOVA
177bsm 144fler än 15 ex
Typ 2:2c1629utan rosor
utan NOVA
dosm 144fler än 15 ex
Typ 2:3a1630med rosor178sm 145fler än 15 ex
Typ 2:3b1630utan rosordosm 145fler än 15 ex
Typ 2:4a1631med rosor179sm 146RRRR
Typ 2:4b1631utan rosordosm 146S
Typ 1:1 med det sällsynta årtalet 1627 (Foto MISAB 31)
Typ 2:1a med slät sköld med rosor vid sidorna. På sköldens högra sida ser man en liten båge som torde vara en rest som blivit kvar trots att valsen slipades ner innan omgravering. (Foto MISAB 8)