Raritetssidan – Fredrik I – 1 Dukat 1749

ex 1. 

kvalitet 01, “hårfin repa”

J.F.H. Oldenburgs samling –> Bukowski 119 (1899) –> Lars Emil Bruuns samling (1899-1914) –> mynthandlare Adolf Hess, Frankfurt am Main (1914-1918) –>Israel Berghmans samling –>?–> Ahlström 35 (1987) –> Hirsch myntkonsortier (1987-1991) –> Stockholms Auktionsverk (22-23 mars 1991) –>?–> Ahlström 61 (2000) –>?

Myntet såldes i den del av Ahlström 35 som inte ingick i Ekströms samling. Där är angivet Bruun 1914 som proveniens. (Foto Ahlström 61)

ex 2. 

kvalitet 01

Fredrik Elfver –> Aurum 6 (2010) –>?

(Foto Aurum 6)

ex 3. 

“vorzüglich”

Künker 129 (2007) –>?–> Pegasus 2 (2013) –>?–> Künker 244 (2014) –>?–> Numismatica Genevensis auktion 8 (nov 2014) –>?–> H.D.Rauch 102 (nov 2016) –>?

Enligt kommentar i Künker 129 ska detta dessutom vara det ex som är avbildat i SM-boken (Foto Künker 244)

ex 4. 

kvalitet 01

MISAB 10 (2014) –> PJ Holmbergs samling 

(Foto MISAB 10)

ex 5. 

kvalitet 1+/01, “obetydliga repor på frånsidan”

Johan Otto Wedbergs samling –> Appelgren 16 (1912) –> Otto Smiths samling (1912-1935) –> Smiths arvingars samling (1935-1977) –> Ahlström 16 (1977) –>?–>Ahlström 42 (1990) –>?

(Foto Ahlström 42)

ex 6. 

kvalitet 1+/01

Claes-Olof Algårds samling –> Ahlström 4 (1973) –> återgick till Algårds samling (1973-1977) –> Julius Haganders samling (1977-2012) –> Künker 219 auktion Hagander 4 (2012) –> Ottar Ertzeids samling (2012-2017) –> MISAB 24 (2017) –> Lars Lundells samling

(Foto Hagander 4)

ex 7.

“sehr schön”

Künker 371 (2022) –>?

(Foto Künker 371)

ex 8. 

kvalitet 1, “varit infattad”

Ahlström 33 (1986) –>?

Detta kan mycket väl vara samma ex som det som såldes på Tonkin 5 (1994), se nedan. (Foto Ahlström 33)

ex 9. 

kvalitet 1+, “två svåra jack samt repor”

Hirsch 5 (1977) –> Claes-Olof Algårds samling (1977-1980) –> Karl-Erik Schmitz samling (1977-1990) –> Spinks auktion i Zürich 1990 –> Archie Tonkin –> Tonkins 3 (1991) –> Tonkin 6 (1994) –> Tonkin 7 (1995) –>?

(Foto Hirsch 5)

Andra försäljningar där foto saknas eller är för dåligt:

ex. Johan Scharp –> Bokauktionskammaren (1851) –> Meinander

ex. Bukowski 20 (1885) –> Elliot –> Bukowski 80 (1892) –> Burmeister (1892-1907) –> Berghman (1907-1913) –> Svensson (1913-1964) –> SNF 55 (dec 1964) –> Harry Glück

ex. KMK:s dubbletter –> Bukowski 85 (1893) –> Bukowski

ex. J.Wilke del 2, auktion i maj 1946, Köpenhamn

ex. Tonkins auktion 5 (1994) kvalitet 1+, “åverkan, reparerad”

ex. Tonkins auktion 6 (1995) kvalitet 1++, “varit böjd”

ex. Finska NF:s auktion (2004) kvalitet 01