Raritetssidan – Fredrik I – 1 Dukat 1741 (småländskt guld)

ex 1. 

“about extremly fine”

KMK:s dubblettsamling –> Bukowski 85 (4/11 1893) –> Carl Wilhelm Burmesters samling (1893-1906) –> Israel Berghmans samling (1906-1913) –> Sven Svenssons samling (1913-1964) –> SNF 54 (maj 1964) –> Harry Glück –>?–> Åke Järnums samling (-1974) –> Claes-Olof Algårds samling (1974-1980) –> Karl-Erik Schmitz samling (1980-1990) –> SBC och Spinks auktion i Zürich 1990 –> Jan Hyllengren –> Christian Hamrin –> P.G.Carlsson –> SBC auktion 43, Zürich (1997) –> Bjarne Ahlström –> LS:s samling 

(privat foto)

ex. 

“sehr Schön”

Hess/Leu 32 (1967) –>?

Ett stort frågetecken kring denna försäljning. Är det Svenssons ex som hamnade i Zürich efter att Glück köpt det på SNF:s auktion eller är det ett andra och tidigare förbisett exemplar. Det går inte att utifrån bilderna avgöra detta helt säkert och därför får bilden ligga så här tills vidare. Kvalitetsangivelsen tyder dock på att det är ett andra ex. (Hess/Leus foto)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Johan Scharp –> Bokauktionskammaren (1851) –> Meinander

ex. Oldenburg –> Bukowski 119 (1899) –> Helsingfors Museum