Raritetssidan – Fredrik – ½ Daler sm 1721

Tingström kände till 13 ex i privat ägo.

ex 1.

kvalitet1/1+

MISAB 8 (2013) –>?

(Foto MISAB 8)

ex 2.

kvalitet 1/1+

MISAB 25 (2017) –> Holmbergs Mynthandel –>?

(Foto MISAB 25)

ex 3.

kvalitet 1

Myntkompaniet 25 (2023) –>?

(Foto Myntkompaniet 25)

ex 4.

Schimmelmann-fyndet (1999) –> Höilands auktion juni 2004 (lot 1167) –>?

Höilands foto)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Hirsch 14 (1980)

ex. Mynthuset auktion oktober 1988 kvalitet 1+

ex. Nicobar –> Ponterio 39:356 (1990) “very fine, light corrosion”

ex. Nicobar –> Ponterio 39:357 (1990) “fine ‘ very fine, light corrosion

ex. Ahlström/Höiland 1:763 (2005) kvalitet 1/1+

ex. Ahlström/Höiland 1:764 (2005) kvalitet 1/1+

ex. Ahlström/Höiland 1:765 (2005) kvalitet 1+