Typsida – Eric XIV – 4 Öre klipping

Myntfakta:

Stockholm     1562-1564 och 1567-1568     ca 18×18 mm

Myntordning 1562:     6,01 g     48,4% silver

Myntordning 29/9 1562:     6,01 g     37,5% silver

Myntordning 1/5 1563:     6,00 g     34,4% silver

Upplaga: okänd

Myntmästare: Jost Höijer (1561-1566)

                       Caspar Richter (tf 1562)

                       Hans Höijer (1566-1568)

Gravörer: Erik Olofsson (1561-1563)

                Mikael Hohenauer (1562-1568)

ÅrVariantNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Förekomst
Typ 1:11562inget kors över valören
punkt i sveaskölden
5757RRR
Typ 1:21563kors över valören
ingen punkt
5858RRR
Typ 1:3a1564do59a59aR
Typ 1:3b1564utan kors
ingen punkt
59b59bRR
Typ 1:41567do6060RRRR
Typ 1:51568do61endast off.saml?

(Foto MISAB 10)