Raritetssidan – Erik XIV –> 4 Öre klipping 1564 – Sm 59a

Kors över valören

ex 1.

kvalitet 1+

Ahlström 57 (1998) –> Lunds Mynthandel –>?

(Foto Ahlström 57)

ex 2.

“nearly very fine”

Ahlströms lagerlista 43 och 45 (1973) –> Claes-Olof Algårds samling (1973-1977) –> Österlunds auktion (mars 1977) –> Leif Jansson –>?–> Svea 4 (1978) –> Hans Menzinsky –> Karl-Erik Schmitz samling (1978-1989) –> SBC och Spinks auktion i Zürich (1989) nr 250 –> Håkan Westerlund –>?

Ibland är det svårt att veta hur turerna gått. Det kan ha varit Leif Jansson som lämnade in myntet till Svea 4 och Menzinsky kan ha sålt direkt till Schmitz, och därmed är det två frågetecken för mycket i provenienskedjan. Men det är ju inte lätt att veta. (Österlunds foto)

ex 3.

kvalitet 1/1+

Nordlinds lagerkatalog 13 (1982) –>?

(Nordlinds foto)

ex 4.

kvalitet 1/1+

Jonas Elofssons samling (-2021) –> Fenris samling

(privat foto)

ex 5.

kvalitet 1/1+)(1, rispor, korrosion

MISAB 12 (2014) –> Pegas samling

(Foto MISAB 12)

ex 6.

kvalitet 1, “korroderad”

Hesselblads lagerlista 42 (1959) –> Per Hellström (1959-1989) –> i Gunnar Hellströms ägo (1989-2000) –> troligen till Ahlström 62 (2000) –> JH:s samling

Per Hellströms samling delades 1989 upp på de tre sönerna och de flesta Vasamynten såldes på Ahlström 39 samma år. Senare sålde två av sönerna mynt från andra regenter på Ahlström 48, 62 och 63. På både Ahlström 39 och 62 såldes det en 4 Öre klipping 1564 med kors över valören och det är bara den angivna kvalitén som ger en fingervisning om vilket som var Hellströms. Per Hellström hade nämligen själv satt kvalitet 1/1+ på myntet och det passar bättre på auktion 62 än på auktion 39 där kvalitén var satt till 1?. (Foto Ahlström 62)

ex 7.

kvalitet 1, “korroderad”

Sven Svenssons samling (ss1276) –> Hirsch 1 (1966) –> Gunnar Ekströms samling (1966-1969) –> i änkan Vera Ekströms ägo (1969-1975) –> Ahlström 8 (1975) –>?–> Sten Törngrens samling –> Spink 143:157 –> H. Johansson –>?–> MISAB 36 (2021) –>?

Myntet har varit perforerat, men det har blivit skickligt lagat. (Foto MISAB 36)

ex 8.

kvalitet 1, “obetydlig korrosion”

HNY:s auktion 1991 –> Nils J Lindbergs samling (1991-2016) –> MISAB 19 (2016) –> Anders Kihlbergs samling –> MISAB 38 (2022) –> Svensk Mynthandel –>?

(Foto MISAB 38)

ex 9.

kvalitet 1, “varit hängd, igenfyllt hål, korroderad”

till samling Bonde på Ericsberg före 1896 –> Nordlinds auktion “Bonde 5” (2009) –>?

(Foto Bonde 5)

ex 10.

kvalitet 1/1?, “korroderad”

Holmbergs Mynthandel (1908) –> Otto Smiths samling (1908-1935) –> Smiths arvingars samling (1935-1998) –> Ahlström 58 (1998) –> Harry Ungfeldts samling (1998-2015) –> MISAB 16 (2015) –> Ottar Ertzeids samling (2015-2017) –> MISAB 24 (2017) –> Balatonsamlingen

(Foto MISAB 24)

ex 11.

kvalitet 1/1?

Arve Arvidsson på Tradera 2013 –>?–> Myntkompaniet 17 (2019) –>?–> Myntkompaniet 28 (2024) –>?

(Foto Myntkompaniet 17)

ex 12.

kvalitet 1/1?

Ahlström lagerlista 11 och 13 (1963) –>?–> Mynthuset 4 (1991) –>?

(foto Mynthuset 4)

ex 13.

kvalitet 1?, “liten kantskada och korrosion”

Ahlström 15 (1977) –> Claes-Olof Algårds samling –>?–> Svea 6 (1979) –>?–> Aurum 6 (2010) –>?

(Foto Aurum 6)

ex 14.

“very good”

Dr. John Lund collection –> Stephen Album 29 (2017) –>?

(foto Stephen Album 29)

ex 15.

kvalitet 1?, “plantsfel, korroderad”

Ahlström 42 (1990) –>?

(Foto Ahlström 42)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Österlunds auktion mars 1978 kvalitet 1/1?

ex. Ahlström 39 (1989) kvalitet 1?

ex. Törngren –> Spink 143:158 “fair”