Raritetssidan – Adolf Fredrik – 1 Daler sm 1753

Tingström kände till 15 ex i privat ägo.

ex 1.

kvalitet 01, “någon lättare korrosion och ärg, främst i hörstämplarna”

MISAB 29 (2018) –>?

(Foto MISAB 29)

ex 2.

kvalitet 01

Harry Glück (1953) –> förste hovintendent Nils Millars samling (1953-2020) –> MISAB 35 (2020) –>?

(Foto MISAB 35)

ex 3.

“extremly fine”

Heritage World 3107 (2023) –>?

(Heritages foto)

ex 4.

kvalitet 1+

Antikören 2 (1986) –>?

(Foto Antikören 2)

ex 5.

kvalitet 1+, “lite korrosion”

Holmasto 158 (2021) –>?

(Foto Holmasto 158)

ex 6.

Uppsala Auktionskammare april 2019 –>?

Försäljningar där foto saknas:

ex. Mynthuset auktion april 1989 kvalitet 1

ex. Ahlström 54 (1996) kvalitet 1+, “grafiterad”

ex. Ahlström 58 (1998) kvalitet 1+