Raritetssidan – Adolf Fredrik – 1/2 Daler sm 1752 – koppar från Gustafsbergbolaget (krönt G)

Tingström kände bara till 2 ex totalt i privat ägo av plåtar med krönt G eller C.

ex 1.

kvalitet 1+/01

Gustav Cavallis samling –> Holmberg 103 (1913) –>?–> Ahlström 67 (2003) –>?

(Foto Ahlström 67)

ex 2.

kvalitet 1+/01

MISAB 16 (2015) –>?

(Foto MISAB 16)

ex 3.

kvalitet 1+, “delvis svagpräglad”

MISAB 7 (2012) –>?

(Foto MISAB 7)

ex 4.

kvalitet 1+, “inristningar”

Mynthuset auktion oktober 1988 –>?

(Mynthusets foto)

ex 5.

kvalitet 1/1+

Ahlström 4 (1973) –>?

(Foto Ahlström 4)

ex 6.

kvalitet 1/1+

Anders Frösells samling –> MISAB 1 (2009) –> Nils-Unos samling

(Foto MISAB 1)