Typsamlingssidan – Inläggshistorik

SENAST INLAGT

2018

17/10     Karl XI:s sidor är öppnade

8/2     Karl XII:s sidor är öppnade

1/1       Sidan med dukater 1725-1728 är uppdaterad med ett tidigare onoterat porträtt 1725

2017

23/3     Ulrika Eleonoras sidor är öppnade

22/2     Fredriks sidor är öppnade med 6 flikar

2016

6/12     Adolf Fredrik är öppnad i 3 flikar: Guld, silver och koppar

10/11   Gustav III är öppnad

2013

17/12  Bilder på Oscar I:s 1/2 Riksdaler Specie inlagd

30/9    Sidorna med Karl XIII:s kastmynt är omarbetade

29/9    Bilder på 1/3 Rd 1813 och 1/6 Rd 1815 inlagda

15/8    Jämförande bild på litet och stort porträtt av Kröningsmyntet 1809 inlagt

6/8      Oscar II:s 2-öringar är kompletterad med flera nya bilder

4/8      Några nya bilder på Oscar I:s 25-öringar är inlagda

5/2       Bild inlagd på 1 öre 1909 med mellanstort kors

2012

9/12     Info och bild av Daladukaten 1818 inlagd

21/11   Ny info inlagd om Kröningsmyntet 1818

13/11   Jämförande bild på randskydden till 1/8 Riksdaler Specie 1830 är inlagd

28/9     Oscar II:s 2-kronor är uppdaterad med bilder

22/9     Alla 4 typer av 1820-talets riksdalrar har fått egna flikar. Det blev mer överskådligt så.

17/9     Varianterna av 1 Riksdaler 1827 och 1829 med “Troyska ass” i randskriften har placerats under en egen flik.

22/8     Jämförande bild på dom båda korsvarianterna på Oscar I:s 1/3 Skilling Banco

22/8     Bättre bilder inlagda på 1- och 2 cent utan år (Provmynt Oscar I)

26/7     Bild inlagd på en ny variant av Mercurius

27/6     Ny bild av 1 Dukat 1812 inlagd på Karl XIII:s typmyntsida

26/6     Ny bild av 1 Rd 1796 inlagd på GIVA:s typmyntsida

31/5     Ett antal provmynt från Gustav VI Adolfs regeringstid inlagda. Samtliga fattas i SMF men finns med i Ingemar Wallins värderingskatalog 1999

20/4     En ny variant (2A) är inlagd på Oscar I:s 2-öringar. Denna finns inte medtagen i SMF.

23/3     Nya och jämförande bilder på Karl XIV Johans andra dukatserie (1830-1843) är inlagd

14/3     Oscar I:s 5-öringar är kompetterade med bättre bilder

12/3     Jämförande bild och mer info om dom två varianterna av 50 ÖRE 1862

12/3     Detaljbild på 1/3 Skilling Banco 1851 med streck över Ä i RÄTT är inlagd

21/2     Även Karl XIII:s sida är kompletterad med fler bilder på dukater och riksdalrar. Även sidan med kända försäljningar av “1 Rd 1814 med NORR” är uppdaterad

19/2     Karl XIV Johans sidor har kompletterats med enhetligare bilder från Haganders kataloger. Sidorna med 4-dukaterna och specieriksdalrarna har blivit kompletterade och städade

17/2     Sidan med Oscar II:s 5-öringar är omarbetad

16/2     Oscar I är kompletterad med dom svåraste dukattyperna 1844-1855 och 1855-1859 Bilderna är givetvis lånade.

20/1     Bättre bilder inlagda på Kröningsmedaljen 1860

15/1     Bild inlagd på 1 Riksdaler Riksmynt 1873

2011

11/12   Proveniens och bild på 2-dukaten 1830 är inlagd. Bilden är lånad från Hagander 2.

4/12     Bild på 4 Rd Rm 1862 utan LA inlagd

29/11   Bild på 1 DUKAT 1859 med stort ST  inlagd

16/11   Bild på 50 ÖRE 1907 med nya rosetten inlagd. Dessutom är texten delvis omarbetad.

10/11   Nödmyntet Kronan:s sida är omredigerad och bild på en sprillans ny variant (2B) är inlagd.

27/10   Jämförande bilder på dom två varianterna av 1 Skilling 1812 inlagd

5/10   Ännu en variant (typ 3) av nödmyntet Kronan inlagd. Dessutom har två varianter av Public Fide tillkommit, inklusive bilder (typ 3 och 4).

26/9   Jämförande bild på porträtten på 10-kronorna 1874 inlagd

14/9   Sidan med nödmyntet “Kronan” något reviderad

13/9   Bild på 2 öre 1856 inlagd

12/9   Bild inlagd på 1/2-skilling 1822 med bakvända L och S

3/9     Bild inlagd även på 1/4-skilling  1827 med liten krona samt mer info om 1/12-skilling 1812. Samma länkar som nedan!

2/9     Bild inlagd på 1/4-skilling 1819 med 1817 års pilfjädrar

22/8   Bild inlagd på 1/12-skilling 1812 utan prickar över Ä och Ö

5/6     Kompletterat igen! 1949 var ju enda året då 1-öringarna i järn hade samma lilla kors som 1909.

6/5     Jämförande bild inlagd på stort och litet porträtt på 1 Riksdaler 1818-1827

27/4   Har lagt in en jämförande bild på kronorna till 1/3 Skilling Banco 1840 och 1842

26/4   Ny detaljbild inlagd på 1/6 Skilling Banco 1849 med H gjord av ettor

26/4   20-kronorssidan är reviderad igen, denna gång med anledning av varianter på LA 1877-1899.

10/4   Sidan med Oscars 20-kronor  uppdaterad och bild på 1873 års andra porträtt inlagd. Nyredigerad info om hjärtskölden. (Myntboken är inte att lita på)

9/4     Provmynt och avslag inlagd längst ner på Gustav V:s sida

6/4      Jämförande bild på 5-öringarnas kors 1897 inlagd

26/3    10 öre 1920 stort mm W utan hakar medtagen som variant (utan bild) https://www.falcoin.se/pages/posts/10-oere-229.php  Info om en ny variant har även lagts in på 2 Kr 1910  https://www.falcoin.se/pages/posts/2-kr-233.php

25/3    Kompletterande info om 5 öre 1898 är inlagd https://www.falcoin.se/pages/posts/5-oere-245.php  Den svåra 25-öringen 1910 med litet kors kan möjligen indelas i två varianter, tät och gles pärlrand https://www.falcoin.se/pages/posts/25-oere-231.php

18/3    1/6 Riksdaler 1810 inlagd på Karl XIII:s sida https://www.falcoin.se/pages/posts/16-riksdaler-578.php

17/3   1 Riksdaler Riksmynt 1857 inlagd på Oscar I:s sida https://www.falcoin.se/pages/posts/1-riksdaler-riksmynt-536.php

16/3   Bild på 1/4 Riksdaler Specie 1848 är inlagd https://www.falcoin.se/pages/posts/14-riksdaler-specie-462.php Sidorna för 1/2 – och 1/4 Rd är dessutom kompletterade med provenienskedjor för årtalsrariteterna 1852

10/3   Oscar I:s 25-öringssida är helt omarbetad  https://www.falcoin.se/pages/posts/25-oere-533.php

1/3     Jag har lagt in dom två svåra 10-öringsvarianterna 1867 med SVERIUES och med upp och nedvänt A istf V i G.O.V. https://www.falcoin.se/pages/posts/10-oere-404.php

22/2   Jag har scannat in en artikel som förklarar fenomenet med 50 i kronan på 5-öringarna 1964 https://www.falcoin.se/pages/posts/5-oere-1964-med-50-i-kronan-721.php

21/2   Har lagt in en jämförande bild på dom tre varianterna av 1 KR 1898, så nu vet jag att det bara är två varianter… https://www.falcoin.se/pages/posts/1-kr-249.php

7/2     Har lagt in en 2 KR 1892, så nu har jag tre av dom 11 varianter som står på min önskelista. Det tar sig sa mordbrännarn…  https://www.falcoin.se/pages/posts/2-kr-250.php

6/2     Jag har äntligen lyckats få till en jämförande bild på bred respektive smal öretext på 1-öringarna 1909. https://www.falcoin.se/pages/posts/1-oere-226.php

28/1   Jag har kompletterat texten på Gustav V:s 1-kronor med ny info, samt även omredigerat texten en del. https://www.falcoin.se/pages/posts/1-kr-232.php

21/1   Oscar II:s 10-kronor är kompletterade med fler jämförande bilder https://www.falcoin.se/pages/posts/10-kr-254.php

20/1   Jag har lagt in en bild på den roliga varianten FOIKETS KÄRIEK MIN BEIÖNING https://www.falcoin.se/pages/posts/16-skilling-493.php

14/1  Den sista varianten av Gustav V:s 10-öringar, TS med hakar 1945, är inlagd. https://www.falcoin.se/pages/posts/10-oere-229.php     Jag har även lagt in en bild på en Dukat 1861  https://www.falcoin.se/pages/posts/1-dukat-412.php 

2010

11/12  Den sista varianten av Gustav V:s 25-öringar, stort TS med hakar 1945, inlagd https://www.falcoin.se/pages/posts/25-oere-231.php

10/12  Riksdaler 1823 inlagd https://www.falcoin.se/pages/posts/1-riksdaler-505.php

4/12    Omarbetad text på Oscar I:s 10-öringar https://www.falcoin.se/pages/posts/10-oere-532.php

22/11  En tredje variant av 1 öre 1873, den utan punkt efter L i LA (1B), är inlagd på typmyntsidan. https://www.falcoin.se/pages/posts/1-oere-555.php

21/11  Så är också Gustav V:s 1-kronor komplett. Den sista varianten, 1924 med punkter och knopp på mm W är inlagd https://www.falcoin.se/pages/posts/1-kr-232.php

13/11  1 Skilling 1832, äntligen är palmkvistserien komplett  https://www.falcoin.se/pages/posts/palmkvistserien-491.php

4/11    Variantbilder på Gustav VI Adolfs 2-öringar inlagda  https://www.falcoin.se/pages/posts/2-oere-544.php

3/11    En variant av 1 ÖRE 1873 inlagd https://www.falcoin.se/pages/posts/1-oere-555.php

18/10  En lånad bild av 1 RD 1827 “troyska ass” är inlagd på Karl XIV Johan 1818-1830

7/10    Ny variantbestämningsmall för Oscar I:s 25-öringar inlagd längst ner på sidan: https://www.falcoin.se/pages/posts/25-oere-533.php

7/10    Text till 2 ÖRE 1862 med slutet E i ÖRE, en variant som inte är omnämnd i SMF. Jag håller just nu på att gå igenom Ahlström auktionskataloger och hittar hela tiden intressant information som jag lägger in, men oftast är det så små ändringar så jag bryr mig inte om att nämna dem här.

28/9    Fler detaljbilder inlagt för 1/6 Skilling 1830

16/9    2/3 Skilling Banco 1844 med brett huvud inlagd

15/9    “Begravningsmyntet” 1859 är inlagt på Oscar I  1855-1859

14/9    2 öre 1860 inlagd

14/9    Nyupptäckt variant av 5 öre 1857 inlagd och variantförteckningen för Oskar I:s 5-öringar har omredigerats.

13/9    1 Riksdaler Specie 1844 inlagd

25/8    10 ÖRE 1873 med upp och nedvänt A istf V i SVERIGES inlagd

24/8    2 ÖRE 1872 utan punkter efter O och VEND inlagd

22/8    Ny info inlagd på Karl XIV Johans 1-dukater och 1/12-riksdaler specie

18/8    1 Riksdaler 1834 inlagd

16/8    4 Dukater 1839 inlagd

11/8    Lätt omredigering av Oscar I:s 10-öringar

30/7    1/2 Skilling 1830 utan punkter i kronringen inlagd

22/7    Några nya varianter inlagda bland Oscar I:s 10-öringar

29/6    Två “bortglömda” varianter (SMF 43b och SMF 45) medtagen bland Gustav V:s 1-kronor. I min förteckning får dom nummer 1Ca respektive 1Bb

12/6    Jämförande bild inlagd på stort och litet AG på 1/32 Riksdaler Specie 1851-1853

12/6    25 ÖRE 1871 med det nya porträttet inlagd

10/6    1/32 Riksdaler Specie 1853 inlagd

7/6      2 Skilling Banco 1835 med tät krans inlagd

30/5    25 ÖRE 1874 “kort text” inlagd

20/5    25 ÖRE 1875 med mm ST inlagd

16/5    Jämförande bild inlagd på 50-öringarnas rosetter 1907

15/5   1 skilling 1828 och 1/2 skilling 1820 inlagda

12/5   Ny 25-öringsvariant (1B) inlagd på Oskar I

7/5     Jämförande bild inlagd på litet och stort TS på 25-öringarna 1945-1950

1/5     Jämförande bild inlagd av litet och stort mm G på 50 öre 1940

28/4   Dukat 1822 inlagd

8/4     Bild på Karl XV:s 2-Riksdaler 1871 med “stor bild” inlagd

5/4     Slutligen är också Gustav V omredigerad. Bilder inlagda på 20 KR 1925 och på 25 ÖRE 1910 med litet kors.

31/3     Även Oskar II är omredigerad

20/3     Karl XV omredigerad och bild på 50 Öre 1862 inlagd

19/3 2010    Nya bilder inlagt på Oscar I: 1 Skilling Banco med smalt huvud och 10 öre 1855 med “stor bild”. Med målsättningen att göra sidan mer överskådlig har hela Oscar I:s sida blivit omredigerad och alla variantbilder är lagda under “Read more”. Detta redigeringsarbete har även påbörjats med övriga regenter.