Typsamlingssidan – Karl XIV Johan – Provmynt för kopparvalörer

1 SKILLING 1826

präglad i ring    

SMF P31a     Koppar     30 mm     19,0 g     slät rand     XR

SMF P31b (sm–)    Koppar     29 mm     16,4 g     slät rand     XR

SMF P31c (sm 203c)    Tenn     29 mm     vikt?     slät rand     XR

SMF P31d (sm 203b)    Koppar     28 mm     vikt?     slät rand     XR

(Foto MISAB 17)

1/2 SKILLING 1826

präglad i ring

SMF P32a (sm 204a)    Koppar     25,0 mm     7,2 g     slät rand     XR

SMF P32b (sm 204b)    Tenn     25,0 mm     ? g     slät rand     XR

(SMF:s foto)

1/4 SKILLING 1818

SMF P33a (sm 205)   Koppar     26,0 mm     4,7 g     nya plants     XR

SMF P33b (sm 205)    Koppar     26,0 mm     4,7 g     präglad på äldre mynt     XR

(Foto Jan Olof Björk)

Av detta provmynt finns det alltså två varianter beroende av vilket myntämne som använts. Ovanstående mynt är präglat på nytt myntämne och har då rutad rand. I det andra fallet har man använt äldre mynt som plants och då beror det ju på vilket randskydd som det myntet har sedan tidigare.

Provmynt utan valör och år

“KONGL.MYNTET.”

SMF P34 (sm 206)   Koppar     22,5 mm     3,8 g     slät rand     XR

(Foto MISAB 25)

Provmynt utan valör och år

“FÖRSTA FÖRSÖKET I SVERIGE”

SMF P35 (sm 207)    Koppar     18,0 mm     3,7 g     slät rand     XR

(SMF:s foto)

4 SKILLING BANCO 1839

“PROJECT PENNING”, gles krans

SMF P36 (sm 208)    Koppar     37,5 mm     28,1 g     räfflad rand     XR

(SMF:s foto)

4 SKILLING BANCO 1844

“PROJECT PENNING”, tät krans

SMF P37 (sm 209)    Koppar     37,5 mm     25,1 g     räfflad rand     XR

(Foto MISAB 20)

Det blev inga ordinarie präglingar av 4 Skilling Banco förrän under Oscars regeringstid men ovanstående provmynt visar att tanken redan funnits en tid.

2 SKILLING BANCO 1843

porträtt utan omskrift

SMF P38 (sm 210)    Koppar     33,5 mm     19,4 g     slät rand    

(Foto MISAB 20)

Dom flesta av Karl Johans provmynt är oerhört sällsynta men här är ett som faktiskt går att få tag i om man har lite tur.

1 SKILLING 1833

“PROOF PENNING”

SMF P39 (sm 211)    Koppar     30,0 mm     17,0 g     slät rand     XR

Bild saknas på denna skilling banco 1833 men ena sidan är märkt PROOF PENNING i två rader och andra sidan är som palmkvistseriens frånsida.

2/3 och 1/3 SKILLING BANCO 1844

“PRÄGLINGSFÖRSÖK 1844”

SMF P40 (sm 212)    Koppar     24,4 mm     8,3 g     slät rand     XR

SMF– (sm–)    Koppar     24,4 mm     4,7 g     slät rand     UNIK?

(Jan Olof Björks foto)

På ovanstående båda provmynt har samma stampar använts på plants av olika tjocklek. Ordinarie mått på 2/3 Skilling Banco är 24 mm och 7,4 g. På 1/3 Skilling Banco är det 19,8 mm och 4,7 g.

1/6 SKILLING BANCO

“PRÄGLINGSFÖRSÖK 1831”

SMF P41 (sm 213)    Koppar     18,5 mm     2,9 g     slät rand    

(Foto MISAB 16)

Här är både diameter och vikt något högre än ordinarie präglingar av 1/3 Skilling Banco som är 16,1 mm och 2,4 g. Detta är det vanligast förekommande av alla Karl XIV Johans provmynt och de flesta är tydligt slitna. Förmodligen släppte man helt enkelt ut dem i cirkulation och de fick gälla för 1/6 Skilling Banco.

1/6 SKILLING 1833

“PROOF PENNING”

SMF P42 (sm 214)    Koppar     18,5 mm     2,9 g     slät rand     XR

(Foto MISAB 16)

Åtsida som 1/6 SKILLING 1832 med mantel

frånsida med sveakronor

SMF P43 (sm 215)    Koppar     18,5 mm     2,9 g     slät rand     (SMF P43)     XR

Här saknas både valör och årtal, och inte ens en bild finns att tillgå.

2 SKILLING COURANT utan år

SMF P44 (sm 216)   Koppar     29,0 mm     15,2 g     slät rand     XR

(SMF:s foto)

Enligt SMF förmodas denna vara präglad 1834

Båda sidorna identiska med porträtt

SMF P45 (sm–)    Koppar     29,5 mm     16,45 g     slät rand     (UNIK?)

(SMF:s foto)

Stamparna liknar 1/2 Riksdaler Specie men saknar pärlkant.