Typsamlingssidan – Gustav VI Adolf – Reguljära mynt

   

Typ 1     variant nr 1

10 Kronor     konungens 90-årsdag
Stockholm     1972     18,07 g     32 mm     83% silver

(privat foto)
   

Typ 2     variant nr 2

5 Kronor     konungens 70-årsdag
Stockholm     1952     22,88 g     36 mm     40% silver

(privat foto)
   

Typ 3     variant nr 3-5

5 Kronor     (reguljär myntning)
Stockholm     1954-1955 och 1971     18 g     34 mm     40% silver

(privat foto)
   

Typ 4     variant nr 6

5 Kronor     1809 års regeringsform 150 år
Stockholm     1959     18 g     34 mm     40% silver

(privat foto)
   

Typ 5     variant nr 7

5 Kronor     konungens 80-årsdag
Stockholm     1962     18 g     34 mm     40% silver

(privat foto)
   

Typ 6     variant nr 8

5 Kronor     tvåkammarriksdagens tillkomst 1866
Stockholm     1966     18 g     34 mm     40% silver

(privat foto)
   

Typ 7     variant nr 9-10

5 Kronor     (reguljär myntning)
Stockholm     1972-1973     9,5 g     28,5 mm     kopparnickel

(privat foto)
Typ 48     variant nr 97

Typ 8-9     variant nr

2 Kronor     (2 typer)
Stockholm     1952-1959, 1961 och 1963-1966     14,0 g     31 mm     40% silver
Stockholm     1969-1971     13,3 g     31 mm     kopparnickel

(privat foto)
   

Typ 10-11     variant nr

1 Krona     (2 typer)
Stockholm     1952-1968     7,0 g     25 mm     40% silver
Stockholm     1969-1973     7,0 g     25 mm     kopparnickel

(privat foto)
   

Typ 12     variant nr

50 Öre     stor krona
Stockholm     1952-1958     4,8 g     22 mm     40% silver

(privat foto)
   

Typ 13     variant nr

50 Öre     monogram
Stockholm     1962-1973     4,5 g     22 mm     kopparnickel

(privat foto)
   

Typ 14     variant nr

25 Öre     stor krona
Stockholm     1952-1961     2,32 g     17 mm     40% silver

(privat foto)
   

Typ 15     variant nr

25 Öre     monogram
Stockholm     1962-1973     2,18 g     17 mm     kopparnickel

(privat foto)
   

Typ 16     variant nr

10 Öre     stor krona
Stockholm     1952-1962     1,44 g     15 mm     40% silver

(privat foto)
   

Typ 17-18     variant nr

10 Öre     monogram (2 typer)
Stockholm     1962-1973     1,35 g     15 mm     kopparnickel     
Stockholm     1973     1,44 g     15 mm     kopparnickel

(privat foto)
   

Typ 19     variant nr

5 Öre     stor krona
Stockholm     1952-1971     8,0 g     27 mm     brons

(privat foto)
   

Typ 20     variant nr

5 Öre     tre kronor, mindre diameter
Stockholm     1972-1973     2,68 g     18 mm     brons

(privat foto)
   

Typ 21     variant nr

2 Öre     stor krona
Stockholm     1952-1971     4,0 g     21 mm     brons

(privat foto)
   

Typ 22     variant nr

1 Öre     stor krona
Stockholm     1952-1971     2,0 g     16 mm     brons

(privat foto)