Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 4 Öre klipping – Åbo – Typ 2

Myntfakta:

Åbo     1557      ca 16×17 mm     6,01 g     50% silver

Upplaga: 6498 ex

Myntmästare: Hans Hansson    

Gravör: Erik Olofsson

Gamla sm 240

Nya sm 252

Endast off.saml?

(Foto från SM-boken)