Raritetssidan – Gustav Vasa – 1 Öre Stockholm 1523 – sm 38

ex 1.

kvalitet 1?, “korroderad”

Sven Svenssons samling (ss893) –> SNF 141 (2001) –>?

(Foto SNF 141)