Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 1 Gyllen – Uppsala

Myntfakta:

Uppsala     1523      ca 30 mm      okänd vikt     okänd silverhalt                                              (ingen känd myntordning)

Upplaga: okänd

Myntmästare: Arent Koninck     

Gravör: okänt

Gamla sm 5

Nya sm 5

Unik på KMK

(Foto från SM-boken)