Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 1 Fyrk – Åbo – Typ 1

Myntfakta:

Åbo     utan år (1521-1522)      ca 18 mm        ca 0,9 g      okänd silverhalt     

Upplaga:  okänt  

Myntat av upprorsrörelsen i Finland

Gravör: okänt

Gamla sm —

Nya sm 101

RRR

(Foto MISAB 8)