Raritetssidan – Gustav Vasa – 1 Fyrk – Åbo – sm 101

ex 1.

kvalitet 01

MISAB 8 (2013) –>?

(Foto MISAB 8)

ex 2.

kvalitet 01, “obetydligt korroderad, obetydligt svagpräglad”

Klaus Selinheimos samling nr 20 –>?

(MISABs foto)

ex 3.

kvalitet 01, “lätt korroderad, svagpräglad”

Aurum 6 (2010) –> Klaus Selinheimos samling nr 19 –>?

(MISABs foto)

ex 4.

kvalitet 1+, “något korroderad och svagpräglad”

Kättmans samling, Pernu i Estland –> Nils J. Lindbergs samling (2001-2015) –> MISAB 15 (2015) –>?

(Foto MISAB 15)

ex 5.

kvalitet 1, “korroderad”

Ahlström 63 (2001) –>?–> MISAB 33 (2019) –> Klaus Selinheimos samling (2019-2021) –> MISAB 37 (2021) –>?

(Foto MISAB 37)