Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 1 Fyrk – Åbo – Typ 2

Myntfakta:

Åbo     utan år (1522-1523)      ca 17-18 mm        ca 0,96 g      15,6% silver     

Upplaga:  okänt  

Myntat av Jakob Richerde

Gravör: okänt

Gamla sm —

Nya sm 104

Unik i Helsingfors

(Foto från SM-boken)