Typsamlingssidan – Erik XIV – 3 Mark

Myntfakta:

Stockholm     1562      ca 42 mm      31,21 g     37,5% silver

Upplaga: okänd

Myntmästare: Jost Höijer     

Gravörer: Erik Olofsson och Mikael Hohenauer    

ÅrVariantSm-nrFörekomst
Typ 1:1a1562“1562”15aganska vanlig
Typ 1:1b1562“62”15bRRRR

De två varianterna med årtalen “1562” respektive “62”. (MISABs foton)