Typsamlingssidan – Erik XIV – 1 Öre

Myntfakta:

Stockholm     1564     ca 25 mm      2,85 g     15,6% silver

Upplaga: 124800 ex

Myntmästare: Jost Höijer (1561-1566)

Gravörer: Mikael Hohenauer (1562-1568)

Sm 35

Ganska vanlig på marknaden

(Foto MISAB 15)