Typsamlingssidan – Erik XIV – 1/2 Daler – Typ 2

Myntfakta:

Stockholm     1563 och 1568      ca 34-36 mm      14,60 g     87,5% silver

Myntmästare: Jost Höijer (1561-1566)

                       Hans Höijer (1566-1568)

Gravörer: Mikael Hohenauer (1562-1568)

ÅrSm-nrFörekomst
Typ 2:1156313RRRR
Typ 2:2156814RRR

Två åtsidesstampar har använts detta år. Den övre bilden som har kolon efter ERIC är 1563 års stamp. Den nedre med stjärna efter ERIC är 1668 års stamp.