Raritetssidan – Erik XIV – 1/2 Daler – 1563

ex 1.

kvalitet 1+, “liten repa”

påträffad i England 1946 –> Harry Glück (1947) –> Gunnar Ekströms samling (1947-1969) –> i änkan Vera Ekströms ägo (1969-1978) –> Ahlström 18 (1978) –>?–> Ahlström 58 (1998) –> Hans Hirsch –>?

“Det här utbjudna myntet påträffades under en Englandsresa av den bekante numismatikern Ernst Nathorst-Böös. Priset var högt så en kontakt togs med mynt- och antikhandlaren Harry Glück, som köpte myntet. Väl hemma i Sverige uppvisas det för Nils-Ludvig Rasmusson på KMK. Eftersom årtalet 1563 saknas där behöll man myntet för ett eventuellt köp. Efter en dryg månad stod det klart att Myntkabinettet inte hade – eller kunde anskaffa erforderliga medel att köpa myntet. Det återgick då till Glück som tog kontakt med Gunnar Ekström, vilken utan betänketid köpte myntet den 31 januari 1947 för den då höga summan 2400 kr.” (citat och foto från Ahlström 58)