Typsamlingssidan – Erik XIV – 1½ Mark

Myntfakta:

Stockholm     1562      ca 35 mm      15,58 g     37,5% silver

Upplaga: okänd

Myntmästare: Jost Höijer     

Gravörer: Erik Olofsson och Mikael Hohenauer

Sm 20

Ganska vanligt förekommande

 

  (Foto MISAB 37)