Raritetssidan – Karl XIV Johan – 1 Dukat 1834

ex 1. kvalitet 01/0

J.F.H.Oldenburgs samling –> Bukowskis auktion 119 (1899) –> John Holmbloms samling (1899-1926) –> Holmberg 136 (1926) –> samling Bonde på Eriksberg (1926-2008) –>auktion Bonde 3 (2008) –> Andreas Kaiser –>?

Detta ex låg i Oldenburgs samling redan 1883 när han skrev sin förteckning. (Foto Bonde 3)

ex 2. kvalitet 01/0 “fläck åtsidan”

?–> Pegasus 2 (2013) –>?

Pegasus är det nya tillskottet bland svenska auktionsfirmor, dom första auktionerna hölls i början av maj 2013. (Pegasus foto)

ex 3. kvalitet 01

?–> Ahlström 38:785 (1988) –>?–> Ahlström 46 (1992) –>?

(Foto Ahlström 46)

ex 4. kvalitet 01

?–> Hirsch 15 (1980) –>?–> Ahlström 38:786 (1988) –>?

Det råkade händelsevis vara två ex av dukaten 1834 till salu på Ahlström 38, båda i kvalitet 01. Hirsch hade däremot satt 1+/01 på denna. (Foto Ahlström 38)

ex 5. kvalitet 01, “liten kantskada eller plantsfel”

?–> Ahlström 41 (1990) –>?–> Antikören 17 (1995) –>?

Ahlström bedömde detta ex till “01/0 plantsfel” och Antikören hade satt “kvalitet 01 med liten kantskada”. Men det är ingen tvekan om att det är en bild av samma mynt i båda katalogerna. (Foto Ahlström 41)

ex 6. kvalitet 01 “små kantahack, plantsfel”

?–> Ahlström 57 (1998) –>?

Och det är heller ingen tvekan om att detta är ett helt annat exemplar än ex 5. (Foto Ahlström 57)

ex 7. kvalitet 01

?–> Aurum 5 (2009) –>?

Svårt att jämföra Aurums bilder med övriga eftersom mam använt en helt annan fototeknik, men så gott det går att avgöra är detta ex inte detsamma som något av tidigare räknade exemplar. (Foto Aurum 5)

ex 8. “vorzüglich”

?–> Gallerie des Monnaies (1969) –> Julius Haganders samling –> auktion Hagander 4 (2012) –> Ottar Ertzeids samling

(Foto Hagander 4)

ex 9. kvalitet 01

?–> Hirsch konsortier –> Stockholms Auktionsverk 1991 –> Hans Hirsch –> Lennart Hellström, Degerfors (1991) –> Lars Lundells samling 

(Hasse Nilssons foto)

ex 10. kvalitet 01

Sven Svenssons samling –> SNF:s auktion 154 (2007) –>?

SNF:s bild är inte den bästa och det är lika bra att inte visa den. Detta kan hur som helst inte vara samma som något av dom andra kända exemplaren.

ex 11. kvalitet 01, “pärlkanten svagt utpräglad”

?–> Hirsch 35 (1987) –> Hirsch 39 (1990) –>?

Den svagt utpräglade pärlkanten är det mest utmärkande för detta ex. (Foto Hirsch 39)

ex 12. UNC details (NGC)

?–> Walter F.Webbs samling –> Louis Eliasbergs samling (1945-2005) –> Stacks auktion (2005) –>?

(Stacks foto)

ex 13. “nearly extremly fine”

?–> Bjarne Ahlström –> Åke Järnums samling (-1978) –> Karl-Erik Schmitz samling (1978-1990) –> SBC och Spinks auktion i Zürich maj 1990 –> “spade 331” –>? 

Om Spade 331 kan man läsa här. (Spinks foto)

ex 14. kvalitet 1+/01)(01, “obetydligt kanthack, delvis stämpelglans”

?–> MISAB 21 (2017) –> Roger Jonssons samling 

(Foto MISAB 21)

ex 15. kvalitet 1+, “repor”

?–> Ahlström 55 (1997) –>?

Ser ut som ett plantsfel på skölden, men eftersom Ahlström inte nämner något om detta så är det förmodligen en repa. (Foto Ahlström 55)

ex 16. “good very fine”

?–> firma Heiner Stuker i Zürich (1975) –> Sten Törngrens samling (1975-2000) –>Spinks auktion i London 2000 –>?

Proveniensen finns inte angiven i Spinks katalog,  men i egna anteckningar har Törngren angivit “samling Adolfsson” som proveniens för myntet som såldes då. I sin bok “Mitt liv i Numismatikens underbara värld” så skriver han dock att han köpte en första dukat 1834 av firma Heiner Stuker i Zürich redan i mars 1975. Vad som hände med det myntet förtäljer inte historien, men förmodligen gick det till Schmitz samling som så mycket annat. (Spinks foto)

Andra kända försäljningar där foto saknas eller är för dåligt

ex. Bukowski 20 (1885) –> Hoffman

ex. Elliot –> Bukowski 80 (1892) –> förmodligen Bukowski

ex. KMK:s dubbletter –> Bukowski 85 (1893) –> Köpenhamns Museum

ex. Wedberg –> Appelgren 16 (1912)

ex. Boberg 3 (1926) kvalitet 1

ex. Boberg 20 (1930) kvalitet 1+

ex. Ahlströms lagerlista 30 (1969) kvalitet 01/0 inget foto

ex. Ahlström 3 (1973) kvalitet 1+/01 inget foto (Bertel Tingströms samling)

ex. Hirsch 9 (1978) –> bordet kvalitet 01, “små märken på åtsidan” dåligt foto

ex. Philea 265 (2008) kvalitet 01 dåligt foto

ex. Künker 155 (2009) “stempelglanz” foto saknas