Raritetssidan – Karl XII – 2 Daler 1715 – Sm 203j

Värdehöjd till 3 Daler

Tingström kände till 1 ex i privat ägo

ex 1.

kvalitet 1+

Mynthusets auktion oktober 1988 –>?–> Frimärkshuset 136 (2012) –>?

(Frimärkshusets foto)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Hirsch 5 (1977) –>?