Raritetssidan – Karl XII – 2 Daler 1714 – kanonmetall typ 2 – Sm 199

Med sveakronor i mittstämpeln

(Tingström redovisade 9 privata ex för 1714, men särredovisade inte typ 1 och 2)

ex 1.

kvalitet 1+/01

MISAB 40 (2022) –>?

(Foto MISAB 40)

ex 2.

Nils-Unos samling

(privat foto)

ex 3.

kvalitet 1+, “obetydligt korroderad”

Ahlström 63 (2001) –>?–> MISAB 17 (2015)

Tingström anger 9 privata plåtar av 2 Daler 1714 gjorda av kanonmetall. Han gör dock ingen uppdelning mellan typ 1 och typ 2. (Foto MISAB 17)

ex 4.

kvalitet 1+, “spricka och lätt grafiterad”

Yngve Almer –> Bengt Svenssons samling –> MISAB 34 (2020) –>?

(Foto MISAB 34)

ex 5.

“sehr schön”

Künker 281 (2016) –>?

(Foto Künker 281)

ex 6.

kvalitet 1+

Mynthuset auktion oktober 1988 –>?–> Myntkompaniet 2 (2012) –>?

(Mynthusets foto)

ex 7.

kvalitet 1/1+

Ahlström 35 (1987) –>?

(Foto Ahlström 35)

ex 8.

kvalitet 1/1+

Myntkompaniet 6 (maj 2014) –> Myntkompaniet 7 (november 2014) –>?

(Foto Myntkompaniet 6)

ex 9.

kvalitet 1/1+

MISAB 7 (2012) –>?

(Foto MISAB 7)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Ahlström 4 (1973) kvalitet 1+

ex. Ahlström 15 (1977) kvalitet 1/1+, “sista årtalssiffran otydlig” (det kan alltså vara ett annat årtal)

ex. Ahlström 23 (1981) kvalitet 1, “två hörn avbrutna, spräckt”

ex. Ahlström 28 (1983) –> Westerlund kvalitet 1, “repad över årtalet”

ex. Ahlström 53 (1996) kvalitet 1+, “ärg”

ex. Ahlström 58 (1998) kvalitet 1+, “korroderad, kvalitet 1+”

ex. Ahlström 71 (2004) kvalitet 1+, “något korroderad, delvis svagpräglad”

ex. Ahlström/Höiland 1 (2005) kvalitet 1+