Raritetssidan – Karl XII – 2 Daler 1713 – Sm 203f

Värdehöjd till 3 Daler

Tingström kände till 1 ex i privat ägo

ex 1.

kvalitet 1, “slagen med trött hörnstämpel”

Antikören 21 (1998) –>?

(foto Antikören 21)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Hirsch 7 (1978) kvalitet 1+

ex. Hirsch 36 (1988) kvalitet 1/1+