Raritetssidan – Karl XII – ½ Daler 1714 – Sm 191

(0 ex privat enligt Tingström)

ex 1.

kvalitet 1+, “små ergfläckar”

Ahlström 30 (1984) –>?

(Foto Ahlström 30)