Raritetssidan – Karl XI – ½ Daler 1685 – sm 327

ex 1.

kvalitet 1+/01

Anders Nyströms samling –> Ahlström 3 (1973) –>?–> Ahlström 17 (1978) –>?

Tingström kände inte till något ex i privat ägo. (Foto Ahlström 3)