Raritetssidan – Gustav Vasa – 1 Örtug utan år Västerås – sm 25

ex 1.

kvalitet 1+, “svagpräglad”

Sven Svenssons samling (ss865) –> SNF 180 (2023) –> Nils-Unos samling

(Foto SNF 180)

ex 2.

kvalitet 1/1+, “svagpräglad”

Anders Frösells samling –> MISAB 1 (2009) –> Berndt G:s samling

(Foto MISAB 1)

ex 3.

kvalitet 1?, “korroderad, centralt svagpräglad”

Sven Svenssons samling (ss864) –> SNF 140:21 (2000) –> MISAB 16 (2015) –> Ottar Ertzeids samling (2015-2017) –> MISAB 24 (2017) –> Johan P:s samling

(Foto MISAB 16)

ex 4.

kvalitet 1?, “korroderad, svagpräglad”

MISAB 13 (2015) –> Roger L:s samling

(Foto MISAB 13)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Svensson (ss863) –> SNF 143:1 (2002) kvalitet 1/1?, “korroderad” (app 114)