Raritetssidan – Gustav Vasa – 1 Mark 1557 – Åbo – sm 234

ex 1.

kvalitet 1+/01, “korroderad”

Myntkompaniet 2 (2012) –> Klaus Selinheimos samling nr 26 (2012-2019) –> MISAB 33 (2019) –> Balatonsamlingen

(Foto MISAB 33)

ex 2.

kvalitet 1+, “randen repad”

Hirsch Mynthandel (1952) –> Gunnar Ekströms samling (1952-1969) –> i änkan Vera Ekströms ägo (1969-1980) –> Ahlström 22 (1980) –>?

(Foto Ahlström 22)

ex 3.

kvalitet 1, “svagt korroderad, kantex”

Gustav W. Anderssons samling –> Ahlström 30:156 (1984) –> Nils J. Lindbergs samling (1984-2015) –> MISAB 15 (2015) –> Klaus Selinheimos samling nr 27 –>?

(Foto MISAB 15)

ex 4.

kvalitet 1/1+, “beläggningsrester”

Klaus Selinheimos samling –>?–> MISAB 42 (2023) –>?

(Foto MISAB 42)

ex 5.

kvalitet 1/1+, “korroderad”

Ahlström 39 (1989) –> Sten Törngrens samling (1989-2000) –> Spink 143:70 (2000) –> Rune Larsson –>?

(Foto Spink 143)

ex 6.

kvalitet 1, “kantförlust, plantsfel”

Ahlström 30:157 (1984) –> Karl-Erik Schmitz samling (1984-1990) –> Kristianstadsortens NF:s auktion “Schmitz 3” (1990) –>?

(Foto Ahlström 30)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Svensson (ss1137) –> SNF 55 (1964) –> Harry Glück kvalitet 0, (app 966)