Raritetssidan – Gustav Vasa – 1 Fyrk 1530 – Västerås – sm 31

ex 1.

kvalitet 1+, “korroderad”

Ahlström 68:342 (2003) –>?

(Foto Ahlström 68)

ex 2.

kvalitet 1+, “årtalet otydligt p.g.a. dubbelprägling, delvis svårläst omskrift”, (0,92 g)

Aurum 2 (2006) –>?

(Foto Aurum 2)

ex 3.

“nearly very fine”

Sten Törngrens samling –> Spink 143:32b (2000) –> Håkan Johansson –>?

(Foto Spink 143)

ex 4.

kvalitet 1/1+, (app 146)

Almers lagerlista 8 (1971) –> Ingemar Carlssons samling (1971-1995) –> Ahlströms specialauktion (okt 1995) –>?

(Ahlströms foto)

ex 5.

kvalitet 1/1+, “delvis svagpräglad”, (0,68 g)

Aurum 6:98 (2010) –>?

(Foto Aurum 6)

ex 6.

kvalitet 1, “korroderad”

Holmberg 120 (1918) –> samling Bonde på Ericsberg (1918-2008) –> Nordlinds auktion Bonde 3 (2008) –> Gunnar J:s samling

(Foto Bonde 3)

ex 7.

kvalitet 1

Aurum 4 (2008) –>?–> MISAB 7 (2012) –> Ottar Ertzeids samling (2012-2018) –> MISAB 26 (2018) –>?

(Foto MISAB 26)

ex 8.

kvalitet 1

Myntkompaniet 2 (2012) –>?–> Myntkompaniet 29:29 –>?

(Foto Myntkompaniet 2)

ex 9.

ingick i lot och är ej bedömd

MISAB 5 (2011) –>?

Tyvärr visade MISAB bara frånsidan, men det räcker nog för att vi ska kunna känna igen myntet ifall det kommer igen.

Försäljningar där foto saknas:

ex. Svensson (ss885) –> SNF 59:37 (1966) –> Almer kvalitet 1/1+, (app 149)

ex. Nordlinds lagerkatalog 7 (1977-1978) kvalitet 1?/2

ex. Ahlström 68 (2003) kvalitet 1?, “korroderad”