Raritetssidan – Fredrik I – 1 Dukat 1750 (ostindiskt guld)

ex 1. kvalitet 0

?–> Claes-Olof Algård –> Ahlström 5 (1974) –>?

(Foto Ahlström 5)

ex 2. kvalitet 01/0

?–> Otto Smiths samling –> Smiths arvingars samling (1935-1977) –> Ahlström 16 (1977) –> förmodligen återrop –> Ahlström 17 (1978) –> bordet –>?–> Ahlströms lagerlista 61 (1980) –>?–> Hirsch myntkonsortier –> Stockholms Auktionsverk mars 1991 –>?

(Foto Ahlström 16)

ex. kvalitet 01/0

Appelgren 45 (1923) –> Gunnar Ekströms samling (1923-1987) –> Ahlström 35 (1987) –> KMK

Myntet köptes av Ekströmstiftelsen och är därmed inte längre tillgängligt på den privata marknaden.(Foto Ahlström 35)

ex 3. kvalitet 01/0

Jakob Wilhelm Torngrens samling –> Bukowski 103 (1896) –> Henrik Pripps samling (1896-1984) –> Ahlström 29 (1984) –> Gunnar Skoghs samling –> Ahlström 41 (1990) –>?

(Foto Ahlström 41)

ex 4. kvalitet 01/0, “praktex”

?–> Ahlström 38 (1988) –>?–> Ahlström 53 (1996) –>?–> Künker 112 (2006) –>?–> Künker 256 (2014) –>?

(Foto Künker 112)

ex 5. kvalitet 01/0

Andreas Bernströms samling –>?–> Ahlström 71 (2004) –>?–> Künker 251 (2014) –>?

Uppgiften om att detta är Bernströms exenplar kommer från Ahlström (Foto Künker 251)

ex 6. kvalitet 01/0

?–> Hirsch 3 (1975) –>?

(Foto Hirsch 3)

ex 7. “F.d.c.” (betyder 01/0)

?–> T.James Clarkes samling (inköpt före 1952) –> mynthandlare Abe Kosoff, Californien –> mynthandlare Emile Bourgey, Paris (1962) –> Per-Otto Nordins samling (1962-1994) –> Münzen und Medaillen 80 (1994) –>?–> O.Karlssons samling 

(Foto Münzen und Medaillen 80)

ex 8. “vorzüglich-stempelglanz, prachtexemplar”

?–> Bruun Rasmussen 824 (nov 2011) –>?–> Gorny & Mosch 213 (7:e mars 2013) –>Künker 239 (10:e oktober 2013) –>?

(Foto Künker 239)

ex 9. NGC MS-62

?–> Eric P.Newman collection –> Heritage auktion 14:e januari 2014 –>?–> Künker 258 (2015) –>?

(Künkers foto)

ex 10. kvalitet 01, “repor på frånsidan”

?–> Advokat Halvorsen, Norrköping –> Rune Carlssons samling (1972-1976) –>?–>Hirsch 35 (1987) –> Hirsch 39 (1990) –>?–> Ahlström 52 (1995) –>?–> Stacks auktion februari 1996 –>?–> Künker 230 (2013) –>?–> MISAB 12 (2014) –>?

(Foto Künker 230)

ex 11. kvalitet 01, “obetydlig repa”

K.A.Walters samling –> Appelgrens auktion 10-11/12 1917 –> samling Bonde på Ericsberg (1917-2009) –> Nordlinds auktion Bonde 5 (2009) –> Lars Lundells samling

(Foto Bonde 5)

ex 12. kvalitet 01

?–> Nordlinds auktion november 2011 –>?

(Nordlinds foto)

ex. kvalitet 0 (gammal bedömning)

George de Lavals samling (-1941) –> Manne Jakobssons samling (1941-1965) –> Per Hellströms samling (1965-1989) –> i sonen Gunnar Hellströms ägo –>?

Mynten som fanns i Gunnar Hellströms ägo har alla blivit sålda efter 1989. Var Ostindiendukaten 1750 hamnade är inte känt men det är mycket möjligt att det är samma som endera ex 8 eller 12 här ovan. Både kvalitet och försäljningstidpunkter talar för det. Synd att en så fin provenienskedja ska gå till spillo.

ex 13. kvalitet 1+/01, “liten kantskada”

?–> Ahlströms lagerlista 64 (1986) –>?–> Ahlström 37 (1988) –>?–> Mynthuset 3 (1990) –>?–> Ahlström/Höiland auktion oktober 2005 –>?

(Foto Ahlström 37)

ex 14. 1+/01

KMK:s dubbletter –> Bukowski 85 (1893) –> Carl Wilhelm Burmeisters samling (1893-1907) –> Israel Berghmans samling (1907-1913) –> Sven Svenssons samling –> Hirsch 2 (1970) –> C.O.Segerdahls samling –>?–> Ahlström 63 (2001) –>?–> MISAB 17 (2016) –> A.Kihlbergs samling

Enligt proveniens i Ahlström 63 ska detta vara Svenssons ex, men det är svårt att tro utifrån bilderna. Även i övrigt är provenienskedjan osäker. Burmeister var med säkerhet köpare på Bukowski 85 men eftersom detta inte är någon av de sällsyntare årgångarna så kan både Berghman och Svensson fått in fler ex i sina samlingar och i så fall vet man ju inte vilket ex de behöll. (Foto MISAB 17)

ex 15. kvalitet 1+/01, “små repor”

?–> Ahlström 32 (1985) –>?–> Ahlström 69 (2004) –> Hans Hirsch –>?

(Foto Ahlström 32)

ex 16. kvalitet 1+/01

?–> Hirsch 38 (oktober 1989) –>?

(Foto Hirsch 38)

ex 17. “good very fine”

?–> Bowers & Merena auktion 9:e augusti 1989 –> Lawrence Adams Collection (1989-2016) –> Classical Numismatic Group auktion januari 2016 –>?

(CNG:s foto)

ex 18. kvalitet 1+

Münzen und Medaillen auktion 44 (1971) –> Julius Haganders samling (1971-2011) –>auktion Hagander 1 (2011) –> Nils J.Lindbergs samling (2011-2016) –> MISAB 15 (2015) –> G.Jönssons samling

(Foto MISAB 15)

ex 19. kvalitet 1+

?–> Claes-Olof Algårds samling (-1980) –> Karl Erik Schmitz samling (1980-1990) –> Spinks auktion i Zürich 1990 –> J.Pedersens Mynthandel –>?–> Antikören 17 (1995) –>?

(Spinks foto)

ex 20. kvalitet 1+, “bucklig”

?–> Hirsch 5 (1977) –>?–> Ahlström 46 (1992) –>?–> MISAB 13 (2015) –> Ottar Ertzeids samling (2015-2018) –> MISAB 26 (2018) –> Dales samling

(Foto MISAB 13)

ex 21. “sehr schön+”

?–> Künker 269 (okt 2015) –> Ricardo på Tradera (dec 2015) –> RF:s samling

(Foto Künker 269)

ex 22.

?–> Glückstads auktion 1924 –>?

(Glückstads foto)

Fler kända försäljningar där foto saknas eller är för dåligt:

ex. KMK:s dubbletter –> Bukowski 85:1006 (1893) –> Holmberg

ex. Torngren –> Bukowski 103 (1896) –> Bukowski

ex. Oldenburg –> Bukowski 119 (1899) –> Americanus

ex. Nordqvist –> Bukowski 125 (1899) –> Moberg

ex. Meissner –> Bukowski 159 (1904) –> Ljunggren

ex. Hess-Leu 32 (1967)

ex. Spink & Gallerie Monnaies (okt 1974)  kvalitet 01