Raritetssidan – Fredrik I – 1 Dukat 1746

ex 1. kvalitet 01/0

?–> Claes-Olof Algårds samling –> Ahlström 60 (1999) –>?–> Künker 151 (2009) –>?

(Foto Ahlström 60)

ex 2. “almost extremly fine”

?–> Niklas Alexander Bohlins samling (-1948) –> i dottersonen Claes-Olof Algårds samling (1948-1980) –> Karl-Erik Schmitz samling (1980-1990) –> SBC och Spinks auktion i Zürich 1990 –> Hirsch Mynthandel –> SBC auktion 28 (1991) –>?

Förmodligen löste Hyllengren, Hirsch Mynthandel, aldrig ut myntet efter Schmitz auktion. (Spinks foto)

ex 3. kvalitet 1+/01

?–> Antikören 11 (1991) –> utgick –>?

Ingen bra bild, men kvalitén och centreringen visar ändå att det inte är samma som något av de andra (Foto Antikören 11)

ex 4. kvalitet 1+

?–> Künker 214 (2012) –> Ottar Ertzeids samling (2012-2018) –> MISAB 28 (2018) –> Nilssons mynthandel

(Foto Künker 214)

ex 5. kvalitet 1+/01, “rispa”

?–> MISAB 6 (2012) –>?

(Foto MISAB 6)

ex 6. kvalitet 1+/01, “kanthack, böjspår”

?–> MISAB 21 (2017) –> Roger Jonssons samling 

(Foto MISAB 21)

ex 7. kvalitet 1+

?–> Ahlström 36:301 (1987) –> Ulf Nordlind som ombud –> Julius Haganders samling (1987-2011) –> auktion Hagander 1 (2011) –>?

(Foto Hagander 1)

ex 8. kvalitet 1+

?–> Hirsch 4 (1976) –> Looström –> Hirsch 5 (1977) –>?–> Hirsch myntkonsortier –> Föreningssparbanken –> Nordéns auktion (oktober 1999) –>?–> UBS 56 (januari 2003) –> UBS 57 (september 2003) –> UBS 58 (januari 2004) –>?

(Foto Hirsch 4)

ex 9. kvalitet 1+, “varit böjd, repor åtsidan”

?–> Claes-Olof Algårds samling –> SNF 118 (1746) –>?–> Hirsch 36 (1988) –>Hirsch 38 (1989) –>?

Förmodligen återropat på auktionen 1988. (Foto Hirsch 36)

ex 10. kvalitet 1+, “varit infattad”

?–> Ahlström 36:302 (1987) –> Håkan Westerlund –> Hirsch myntkonsortier –> Stockholms Auktionsverk mars 1991 –>?

(Foto Ahlström 36)

ex 11. kvalitet 1+, “bucklig, små repor”

?–> Hirsch 3 (1975) –>?–> Hirsch 17 (1981) –>?–> Ahlström 37 (1988) –>?–>Ahlström 48 (1993) –> B.Hirsch –>?

(Foto Ahlström 48)

ex 12. kvalitet 1+, “något bucklig”

?–> Ahlström 68 (2003) –>?

(Foto Ahlström 68)

ex 13. kvalitet 1+, “obetydlig kantskada, svagt bucklig”

?–> samling Bonde på Ericsberg (inköpt före 1896) –> Nordlinds auktion Bonde 6 (2010) –>?

(Foto Bonde 6)

ex 14. kvalitet 1/1+

Sven Svenssons samling –> Hirsch 2 (1970) –> Folke Marklunds samling (1970-1989) –> Ahlström 39 (1989) –> Håkan Johansson –>?–> Antikören 12 (1993) –>?–>Myntgalleriet 3 (1995) –>?–> Oslo Myntgalleri 13 (2017) –> Sandahls samling

(Foto Ahlström 39)

ex 15. kvalitet 1/1+, “små repor, bucklig”

?–> Ahlström 38 (1988) –>?

(Foto Ahlström 38)

ex. kvalitet 01/0

?–> Ahlströms lagerlista 17 (sept 1965) –>?

Förmodligen är detta Haganders ex, men det går inte att säga säkert.

Andra kända försäljningar där foto saknas:

ex. Nyholm eller Boivie –> Bukowski 24 (1886) –> Holmbergs Mynthandel

ex. Elliot –> Bukowski 80 (1892) –> Bukowski

ex. KMK:s dubbletter –> Bukowski 85 (1893) –> Holmberg

ex. Torngren –> Bukowski 103 (1896) –> Bukowski

ex. Oldenburg –> Bukowski 119 (1899) –> Holmblom

ex. Nordqvist –> Bukowski 125 (1899) –> Bukowski

ex. Hornung 4 (1974) kvalitet 01

ex. Ahlströms lagerlista 58 och 60 (1978-1979) kvalitet 1+