Raritetssidan – Fredrik I – 1 Dukat 1728 (8 F i kors)

ex 1. 

Gammal skånsk samling –> CÅCS samling (-2021) –> Balatonsamlingen

(privat foto)

ex 2.

kvalitet 01

Lars Emil Bruuns samling nr 1829 –> Adolph Hess mynthandel, Frankfurth am Main (1914-1918) –> Israel Berghmans samling (1918-1921) –> mynthandlare Jacques Schulman, Amsterdam –> Virgil Brands samling (1921-1926) –> brodern Horace Brand ärver bl.a. Berghmans mynt –> mynthandlare B.G.Johnson, St.Louis –>mynthandlare Adolf Hess, Luzern –> Gunnar Ekströms samling (1949-1975) –> Ahlström 8 (1975) –> Claes Olof Algård (1975-1986)  –> Julius Haganders samling (1986-2011) –>auktion Hagander 2 (2011) –>?–> MISAB 41 (2022) –> Nils-Unos samling

(Foto Hagander 2)

ex 3. 

kvalitet 01

Claes-Olof Algård –> Karl-Erik Schmitz samling (1980-1990) –> Spinks auktion i Zürich 1990 –> Hirsch Mynthandel –>?–> Ahlström 44 (1991) –>?–> Ahlström 51 (1995) –>?

I Ahlström 51 är Bruun 1914 angiven som proveniens, men detta kan inte stämma. (Foto Ahlström 51)

ex 4. 

kvalitet 1+/01)(01

JFH Oldenburgs dubbletter –> Bukowski 116 (1898) –> Carl Wilhelm Burmeisters samling (1898-1907) –> Israel Berghmans samling (1907-1913) –> Sven Svenssons samling (1913-2017) –> MISAB 25 (2017) –> Carl-Åkes samling –> OF:s samling 

Oldenburg hade uppenbarligen 2 ex av detta mycket sällsynta mynt. Det andra exemplaret såldes på Bukowski 119 året efter. Se nedan! (Foto MISAB 25)

ex 5. 

kvalitet 1+/01

Samling Bonde på Ericsberg (inköpt före 1896) –> Nordlinds auktion Bonde 5 (2008) –> Anders Kihlbergs samling (2008-2022) –> MISAB 38 (2022) –>?

(foto Bonde 5)

ex 6. 

kvalitet 1/1?, “varit infattad”

Ahlström 12 (1976) –>?–> Ahlström 63 (2001) –>?

(Foto Ahlström 63)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Johan Scharp –> Bokauktionskammaren (1851) –> Sjökrona

ex. Fröling –> Bokauktionskammaren (1857) –> Meinander

ex. John Hedelin –> Göteborgs Bokauktionskammaren (9:e juli 1878)

ex. KMK:s dubbletter –> Bukowski 85 (1893) –> Köpenhamns Museum

ex. Oldenburg –> Bukowski 119 (1899) –> Americanus