Raritetssidan – Fredrik I – 1 Dukat 1725 (1720 års porträtt)

ex 1. 

kvalitet 01/0

Claes Olov Algårds samling –> Ahlström 4 (1973) –> Algårds samling (1973-1986) –> Julius Haganders samling (1986-2011) –> Künker 196 auktion Hagander 2 (2011) –>?

Algård återropade myntet på auktionen 1973. (Foto Hagander 2)

ex 2. 

kvalitet 1+/01)(01, “litet skrapmärke”

Graf Robert Douglas samling –> Hess/Leu 34 (1967) –> Bertel Tingströms samling –> Karl-Erik Schmitz samling –> SBC och Spinks auktion i Zürich 1990 –> Bertel Tingströms samling (1990-2013) –> MISAB 9 (2013) –>?

Proveniensen Tingström finns angiven i MISAB:s katalog, men där saknas Schmitz, vilket förmodligen beror på att man inte visste att Tingström ägt myntet två gånger. (Foto MISAB 9)

Andra försäljningar av dukater 1725 (okänt vilken porträttyp):

ex. Christopher Borg –> Bokauktionskammaren (1839) –> Lunds Museum

ex. Johan Scharp –> Bokauktionskammaren (1851) –> Sjökrona

ex. KMK:s dubbletter –> Bukowski 85 (1893) –> Bukowski

ex. Oldenburg –> Bukowski 119:3412 (1899) –> Helsingfors Museum

ex. Oldenburg –> Bukowski 119:3413 (1899) –> Helsingfors Museum förmodligen ett ex av vardera porträtt

ex. Nordqvist –> Bukowski 125 (1899) –> Bonnier

ex. Sven Svensson (SS 4159) –> KMK

ex. Sven Svensson (SS 4160) –> SNF 54 (maj 1964) –> Harry Glück