Raritetssidan – Fredrik I – 1/2 Dukat 1746 (småländskt guld)

ex 1. 

“stempelglanz”

Hornung auktion 4 (1974) –> Claes-Olof Algård (1974-1986) –> Julius Haganders samling (1986-2012) –> Künker 208 auktion Hagander 3 (2012) –>?

(Foto Hagander 3)

ex 2. 

kvalitet 01/0

Hirsch Mynthandel (1975) –>?–> Nordlinds auktion november 2011 –>?

(Nordlinds foto)

ex 3. 

“vorzüglich”

KMK:s dubbletter –> Bukowski 85:1014 (1893) –> Carl Wilhelm Burmeisters samling (1893-1907) –> Israel Berghmans samling (1907-1913) –> Sven Svenssons samling (1913-1970) –> Hirsch 2 (1970) –> Per Otto Nordins samling (1970-1994) –> Münzen und Medaillen 80 (1994) –>?

(Foto Münzen und Medaillen 80)

ex 4. 

kvalitet 1+/01

Claes-Olof Algårds samling –> Ahlström 5 (1974) –> Archie Tonkin –>?

(Foto Ahlström 5)

ex 5. 

kvalitet 1+/01, “repor frånsidan, något korroderad”

samling Bonde på Ericsberg (inköpt före 1896) –> Nordlinds auktion Bonde 6 (2010) –> PJ Holmbergs samling

(Foto Bonde 6)

ex 6. 

kvalitet 1+

Ahlström 31 (1985) –>?–> Ahlström 33 (1987) –>?–> LS samling

(privat foto)

ex 7.

kvalitet 1(+)

Hirsch 36 (1988) –> Hirsch 38 (1989) –>?

(Foto Hirsch 36)

ex 8. 

“fine to very fine”

Numismatisk Ordens auktion 11/3 1978 –> Karl-Erik Schmitz samling –> SBC och Spinks auktion i Zürich (maj 1990) –> Westerlunds Mynthandel –> Mynthuset 3 (1990) –>?

(Foto från Schmitz katalog)

ex 9. 

kvalitet 1/1+

Hess/Leu 32 (1967) –>?–> Ahlström 62 (2000) –> B.Göhles samling 

Märkligt att så många ex verkar vara ojämna i kanten på samma sätt. Men centreringen är olika så det måste vara olika ex. (Foto Ahlström 62)

ex.

kvalitet 01, “obetydlig rispa och svagt böjveck”

MISAB 44 (2024) –>?

(Foto MISAB 44)

ex. 

kvalitet 1+/01, “liten repa på frånsidan vid M i MEA”

Myntkompaniet 2 (2012) –>?

Det går inte att säkert avgöra om detta är ett nytt ex eller inte. (Phileas foto)

Andra försäljningar där foto saknas eller är för dåligt:

ex. Johan Scharp –> Bokauktionskammaren (1851) –> Lehnberg

ex. Bukowski 19 (1885) –> Bukowski

ex. Bukowski 20 (1885) –> Elliot

ex. Bukowski 80 (1892) –> Holmberg

ex. KMK:s dubbletter –> Bukowski 85:1013 (1893) –> Kristianias Myntkabinett

ex. Levin –> Bukowski 88 (1894) –> Bukowski

ex. Torngren –> Bukowski 103 (1896) –> Bukowski

ex. Oldenburg –> Bukowski 119 (1899) –> Americanus

ex. Nordqvist –> Bukowski 125 (1899) –> Bukowski

ex. Berghmans dubbletter –> Appelgrens auktion 29/10 1918)

ex. Frans Ferdinand Kraus auktion 3 (1928) “schön”

ex. Carl Sabelström (1936) –> Hjalmar Wennerth

ex. Bernhard Olofsson (1947) –> Gustav W Andersson

ex. Ahlströms lagerlista 13 (dec 1963) kvalitet 0

ex. Numismatisk Orden 11/3 1978 kvalitet 1+

ex. Stockholms Auktionsverk 24/11 1990 kvalitet 1+

ex. Stockholms Auktionsverk 30/9 1991 kvalitet 1+

Exemplar som numera finns på museum:

ex. 

kvalitet 01/0, “obetydlig rispa”

J.F.H. Oldenburgs samling –> Bukowski 119 (1899) –> Lars Emil Bruuns samling (1899-1914) –> Adolph Hess mynthandel, Frankfurth am Main (1914-1918) –> Israel Berghmans samling (1918-1921) –> mynthandlare Jacques Schulman, Amsterdam –>Virgil Brands samling (1921-1926) –> i brodern Horace Brands ägo (1926-1941) –>mynthandlare B.G.Johnsson, StLouis –> mynthandlare Adolf Hess, Luzern –> Gunnar Ekströms samling (1941-1987) –> Ahlström 35 (1987) –> Hirsch myntkonsortier (1987-1991) –> Stockholms Auktionsverk mars 1991 –>?–> Ahlström 61 (2000) –> Växjösamling –> donerad till Smålands Museum i Växjö

(Foto Ahlström 35)

ex. 

kvalitetet 1/1+

Stockholms Auktionsverk 24/11 1990 –>?–> Antikören 17 (1995) –> L.S. samling –> Värends Numismatiska Förening –> Smålands Museum i Växjö

(Foto Antikören 17)