Raritetssidan – Fredrik – 1 Daler sm 1746 – Ljusnedal

Tingström kände till 3 ex i privat ägo.

ex 1.

kvalitet 01

Mynthuset auktion oktober 1988 –>?

(Mynthusets foto)

ex 2.

kvalitet 1+/01

MISAB 16 (2015) –>?

(Foto MISAB 16)

ex 3.

kvalitet 1+

Ahlström 25 (1982) –>?–> MISAB 29 (2018) –>?

(Foto MISAB 29)

ex 4.

kvalitet 1+

Ahlström 41 (1990) –>?

(Foto Ahlström 41)

ex 5.

kvalitet 1+, “grafiterad, plantssprickor”

MISAB 17 (2016) –> Bertil Å:s samling

(Foto MISAB 17)

ex 6.

kvalitet 1/1+

Ahlström 42 (1990) –> Janne Selin –>?

(Foto Ahlström 42)

ex 7.

kvalitet 1/1+

MISAB 12 (2014) –> Gunnar J:s samling

(Foto MISAB 12)

ex 8.

kvalitet 1/1+, “smårepig”

MISAB 20 (2016) –> Bertil Å:s samling

(Foto MISAB 20)

ex 9.

kvalitet 1/1+, “delvis korroderad”

Ahlström –> Höiland –> R. Bergmans samling (-2018) –> H. Ekmans samling

(privat foto)

ex 10.

Numis i Göteborg (1980) –>?–> ET:s samling

(privat foto)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Anders Nyström –> Ahlström 3:722 (1973) kvalitet 1+

ex. Anders Nyström –> Ahlström 3:723 (1973) kvalitet 1+

ex. Ahlström 4 (1973) kvalitet 1

ex. Ahlström 7 (1974) kvalitet 1+

ex. Hirsch 39 (1990) kvalitet 1+

ex. Ahlström 50 (1994) –> Hans Hirsch kvalitet 1, “korroderad”

ex. Ahlström/Höiland 1 (2005) kvalitet 1+